Sluppen barnehagen er 30 år i 2019

Dagen ble markerte på barnehagens sommerfest 14. juni