FN-dagen markert med bruktmarked

Lopper levert av barnas overskudd.