Mange lopper

Overskuddet av lopper blir levert til Dråpen i havet. Inntektene blir fordelt til Forut-aksjonen og Kirkens Bymisjon i Tr. heim