De eldste barna

Storklubb

Vi har valgt å satse ekstra på 5-åringen. I denne forbindelse har vi en ekstra pedagog i barnehagen.

Barnas siste år i barnehagen legges det til rette for utvikling, mestring, vennskap, læring og lek. Barna stimuleres til å være best mulig forberedt til overgangen barnehage-skole. Vi er bevisst på hvert enkelt barns behov og legger til rette for god stimulering og utvikling. Vi legger stor vekt på at barnas mestringsfølelse, at de kan og føler at de lykkes. Barna får mye tid til å filosofere sammen seg i mellom, og med voksne. Vi vil stimulere og møte deres kunnskapstørst, og vekke deres nysgjerrighet gjennom daglig undring om det som er rundt oss.

Læring legges naturlig til samspillet og leken for denne gruppen. Begrepet matematikk brukes mye i hverdagen. Storklubben har vært med å lage film om forskjellige tema i matematikken i samarbeid med matematikksentret. Vi har lekt oss fram både ute og inne til forståelsen for tall og begreper som form, figurer, antall, mengde, større enn og mindre enn, likheter, ulikheter, etc.

Tarkus er et beltedyr som storklubben får stor kjennskap til. Gjennom møte med Tarkus får barna trafikkopplæring og lærer blant annet om trafikksikkerhet.

Barns medvirkning i planlegging og i selve prosessen har vi fokus på. Miljøet skal preges av at alle skal føle seg godt ivaretatt, bli sett, bli hørt og ha en gruppetilhørighet.

Antall storklubbarn varierer fra år til år. Storklubben møtes på tvers av avdelingene og har egen kjernetid. Denne kjernetiden er i dag onsdager kl. 13.00-14.30 og torsdager kl.09.30-14.00(14.30). Se egen storklubb plan.