Storbarnsavdelingene

 

Én etasje - to avdelinger

I andre etasje på Sluppen barnehage er det to
storbarnsavdelinger, Hestehov og Hvitveis.

Avdelingene og rommene

I oppstartperioden i august og september hvert år er
barna for det meste på den avdelingen de i utgangspunktet tilhører. Etter dette
åpner vi for at barna oppsøker det området i etasjen, eller det rommet de
ønsker å være på, ut fra hvem og/eller hva de vil leke med. Noen rom er
innredet slik at de innbyr til en, eller noen få typer aktivitet, mens andre
rom igjen er mere allmenne i stilen, og hvilken aktivitet barna kan holde på
med der.

Noen av rommene vi har per i dag er; «hopp-og-sprett-rommet»
med tjukkas, store formputer (formet som for eksempel sylinder, trekant) etc., «malerommet»
med hovedsakelig male og leire-saker, «musikkrommet» med trommer,
rytmeinstrumenter, tamburiner,
cd-spiller, lydanlegg, etc, og «teaterrommet» med blant annet scene og
scene-teppe, og utkledningsklær.

Turer

Turene i nærområdet (og noen ganger i marka) foregår både
avdelingsvis, aldersinndelt på tvers av avdelingene, og noen ganger i
smågrupper. Se ellers «Satsningsområder» og «Friluftsliv». Vi fokuserer på å
tilpasse utfordringene på turene slik at barna både opplever mye mestring, men
også får strekke seg mot nye utfordringer og økt kompetanse.

Medvirkning

Barna har rik mulighet til å påvirke hverdagen sin, og i
samtaler med voksne får de uttrykke sine behov, ønsker og tanker om hverdagen i
barnehagen.

Tilrettelagte aktiviteter

Etter barnas behov, ønsker og lyster, og i samsvar med
barnehagens fokusområder og grunnsyn, har vi muligheter for å dele inn
barnegruppa i mindre grupper. Slik kan vi, på forskjellige måter, jobbe godt
med barnas sosiale utvikling, vennskap, leik og andre områder.

Miljøet på avdelinga

Uansett leik, aktivitet, tur, fest eller hverdag, står
barnets beste i fokus: Hvordan kan vi på en best mulig måte legge til rette for
et stabilt og trygt miljø, god utvikling for enkeltbarnet, og en barnegruppe
preget av toleranse, humor, omsorg for hverandre, fellesskap og glede.