Sluppen barnehage deltar i pilotprosjektet "Liten og ny i barnehagen"

Sluppen barnehage deltar i prosjektet "Liten og ny i barnehagen", som er en del av et større folkehelseprosjekt. Sammen med Trondheim kommune, Regionalt senter for barn og unge (RKBU) og fylkeskommunen setter man fokus på små barn oppstart og tilvenning i barnehagen. Hovedmålet for prosjektet er å finne en felles mal for oppstart og tilvenning i barnehagen. I praksis vil det innebære at barnet er sammen med en forelder i minimun én uke i oppstarten, slik at både barn og foreldre finner trygghet og blir godt kjent med barnehagen.