/>

Ett-åringene på tur

Smørblomstene går på tur og utforsker nærområdet til barnehagen. Gjennom å bruke sin egen kropp gjør de mange nye erfaringer og mestrer nye utfordringer. Veien er målet og det er mye spennende å finne i skogen