Å mestre samspill

Å se de andre - Å være nysgjerrig - Å være nær - Å leke sammen - Å få en venn

 Sosial mestring

Utrykk som sosial mestring, sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er kjent for mange. Begrepene omhandler det vi ønsker barna skal tilegne seg av grunnleggende kommunikasjons- og lekferdigheter.

Å utvikle god forståelse for, og god kompetanse på området sosial mestring, er avgjørende for barnets sosiale utvikling. Hvert enkelt barn er unikt som menneske, og tilnærmer seg andre på sin egen måte. Barn har forskjellig behov for støtte i denne prosessen. Under "om oss" og "pedagogisk grunnsyn" er det beskrevet hva vi mener barna skal erfare, oppleve og lære om trygghet, sosial kompetanse, felleskapspplevelser og vennskap.