Sluppen barnehage

Sluppen barnehage er en bedriftsbarnehage for SINTEF.

Barnehagen er et 2-etasjes bygg med totalt ca. 500 kvm inneareal.

I 1. etasje er det 2 småbarnsavdelinger; Smørblomst og Blåklokke. Smørblomst har plass til 9 ettåringer,  og Blåklokke har plass til 12 barn i alderen fra 2 - 3 år. Begge avdelingene har en liten kjøkkenkrok, bad/toalett og stellerom.

Videre er det i 1. etasje vaskerom, et toalett som omtales med navnet “utedo”. Dette fordi vi bruker dette toalettet når vi er ute og må inn på do. I tillegg er det personalrom, kjøkken, møterom, personalgarderobe, personaltoalett og kontor i 1. etasje.

I 2. etasje er det 2 avdelinger; Hestehov og Hvitveis, med plass til 18 barn på hver avdeling. Både Hestehov og Hvitveis er avdelinger for barn i alderen 3 – 6 år.

Begge avdelingene har eget kjøkken. Dette deles av med en skillevegg som kan åpnes og lukkes etter behov.

Både Hvitveis og Hestehov har bad med to toalett og stellebenk.

I begge etasjer finnes det tørkeskap for våte klær i grovgarderobene.

Barnehagen har et av byens største og fineste uteområde. Innenfor gjerdet er det et areal på ca. 4 ½ mål.

Sommeren 2010 stod en helt ny lekeplass ferdig. Vi har kunstgressbane med ballbinge, nytt klatrestativ,
ny gapahuk, amfi og bålplass. Alle husker er nye.

Vi prøver å dyrke nyttevekster på små områder. Deler av lekeplassen er asfaltert. Vi har en haug på tomta vår med naturtomt og mange trær, mest løvskog.

I nærmiljøet har vi et Smidalen (stort friområde) med turstier i sommerhalvåret og skiløyper i vinterhalvåret. Vi kan også benytte stiene langs Nidelva.