Søke barnehageplass

 

Stiftelsens barnehager deltar i samordnet opptak for alle barnehagene i Trondheim kommune.

Søk derfor elektronisk på kommunalt skjema:

https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/barnehageplass/

I tillegg skal det sendes søknadsskjema Application form til bjorg@aurorastiftelsen.no.
På dette skjemaet setter søker opp sin prioritering mellom våre tre barnehager.

SØKNADSFRISTER:
1. februar for foreldre som har barnehageplass, men som ønsker overflytting til en annen barnehage. Overflyttingsopptak
1. mars for foreldre som ikke har barnehageplass. Hovedopptak.

Vi tar i mot søknader hele året og tildeler ledige plasser fortløpende.

Hovedopptaket foretas om våren til plasser som blir ledige i august. Behandling av søknadene til hovedopptaket skjer i mars-juni.