/>

Friluftsliv og bevegelse

Friluftsliv er et av våre store satsningsområder og som vi har drevet med gjennom mange år. I vår barnehage setter vi det å være ute og i aktivitet høyt. Vi brenner for friluftsliv, og ønsker at barna skal få positive holdninger og erfaringer i forhold til det å være ute og i bevegelse. 
Barna skal få erfaringer med det å ta vare på naturen og bruke den på en god måte. Alle skal få kjennskap til de forskjellige årstidene, og lære å bli glad i dem. Alle voksne i barnehagen liker å være ute og viser glede og engasjement i forhold til friluftsliv. Vi skal bidra til felles opplevelser og engasjerte barn.

Vi er alle skapt for bevegelse. Vi trenger å utfolde oss i variert terreng for å utvikle vår grovmotorikk (klatre, løpe, gå, balansere, hoppe, krype, krabbe). Dette fører til utvikling og mestring. Barna blir bedre kjent med sin egen kropp og hva den er i stand til å klare og tåle. Sansene blir stimulert av det å være ute (se, ta på, høre, se,
smake). Dette er også positivt for barnets kognitive utvikling. Fra rammeplanen om bevegelse: «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange omåder.»

Vi har to faste turer i uka (mandag og torsdag). Vi bruker nærmiljøet, Smidalen, aktivt. Vi har mange forskjellige turplasser som vi veksler mellom.Turene varierer fra korte til lange turer. Lengden er ikke avgjørende, men opplevelsene. Opplevelsene med turene kan være å finne dyrespor, se etter grevling i grevlinghula, klatre i trær, gå på ski, aketur, dra med buss til byen, spise bringebær, besøke froskedammen, fjæratur, lavvoleir, etc.

Lavvoleir blir gjennomført tre ganger i året. Her er vi ute i marka en hel uke, hele dagen (buss fra barnehagen kl. 09.30 tilbake Kl. 14.45). Vi setter opp to til tre lavvoer og «bor» sammen med dyra i skogen. En høstleir i september, en vinterleir i mars, og en vår-/sommerleir i juni. De eldste barna har også en overnatting ute i skogen i forbindelse med vårlavvoleiren. Mestringsfølelsen vokser enormt for barna i løpet ei slik uke.