/>

Dinosaurprosjektet

Storklubben viser stort engasjement i dinosaurprosjektet. Barna har mange idéer og ønsker å finne ut mer. Hvem var størst? Hvor store tenner hadde de?  "Prosjektarbeidsmetoden tar utgangspunkt i at barn er kompetente, nysgjerrige, sosiale og at de har et iboende potensiale. Prosjektmetoden gir muligheter for eksperimenter og skapende aktiviteter som ikke bygger på forhåndsbestemte resultater eller riktig/galt". Alice Kjær, 2016

Kreativiteten settes ut i live og dinosaurlandet tar form.