/>

Våren kommer

Nå spretter løvet på trærne, og naturen våkner til liv. Det er mye som dukker opp under snøen, som det er spennende å utforske. "Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling" Rammeplanen for barnehagen, 2017