1-årsavdeling og 2-årsavdeling

 

Blåklokke og Smørblomst er våre to småbarnsavdelinger

Smørblomst har plass til 9 ettåringer, og har en pedagogisk leder og to assistenter i 100% stilling.

Blåklokke har plass til 12 to-åringer, to pedagoger og to
assistenter i 100% stilling.

Med barn i alderen 1-3 år er det omsorg for hverandre som er i fokus, sammen med primærbehov. Det    vil si daglig stell, måltid, soving trygghet og nærhet. Vi er voksne med kompetanse og utdanning for spesielt denne aldersgruppa, og legger mye vekt på å fremme et trygt, stabilt og utviklende miljø.

På 1- årsavdelingen er fokuset på omsorg, individuelle behov, det å bli trygg, trivsel, sang, samtaler, billedbøker og måltider. Barnehagen har to turdager i uka, men ettåringene drar ikke på tur før tidligst i vårhalvåret. Vi kan være ute i barnehagen, og vi tilpasser da utfordringer etter barnas utviklingsstadie. 

2-åring har kommet lengre i forhold til motorisk utvikling, men det kan være individuelle forskjeller også blandt dem. Vi bruker nærområdet mye som turmål, men vi har også turer i marka. Se ellers fokusområde"friluftsliv".

Vi har fokus på språkutvikling, sang, musikk og drama, lek, sosial utvikling og barnet selv. Barna som  kommer til oss skal være seg selv, og blir anerkjent for den de er. Her er det arena for medvirkning, og barna er medvirkende i sin egen hverdag så mye det lar seg gjøre. Toddlere, (den som stabber og går) krever et miljø som er tilpasset deres fysiske utfordinger, blant annet mht. tilgjengelighet. Derfor har vi blant annet lave stoler og bord som barna selv kan gå til og fra. Hos oss skal barna oppleve glede ogleik, mestring, gode relasjoner og vennskap.

Barnehagen deltok høsten 2018 i et pilotprosjekt hvor oppstart og tillvenning med gjennomført i grupper. Foreldene måtte være tilstede i barnahgen sammen med barnet i minimum 5 dager. Dette ble opplevd positivt og trygt både av foreldre og barn.