/>

Liten og ny i barnehagen

I Sluppen barnehage har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det innebærer at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i minimum fem dager. Tilvenningsmetoden er utviklingen gjennom prosjektet "Liten og ny i barnehagen"