Liten og ny i barnehagen

Sluppen barnehage deltar i et 5- årig folkehelseprosjekt gjennom Trondheim kommune "Liten og ny i barnehagen". Programmet er en del av det nasjonale "Program for folkehelse i kommunen", en nasjonal satsning som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunens arbeid med å fremmebefolkningens helse og livskvalitet.